Ano, stál jsem tam ...

19. - 20.září 1998

Pohořelice u Brna

Blízkost pohořelických řopíků druhé záchytné linie našeho pohraničního opevnění inspirovala kolegy z KVH 43.pěší pluk Brno k zorganizování decentní vzpomínkové akce v tomto maloměstě. V sobotu dopoledne jsme pochodovali přes celé město na místní hřbitov, kde za zvědavého přihlížení několika místních občanů proběhl krátký pietní akt. Prohlédli jsme si hrob pilota z 1. světové války a odpochodovali zpět do sokolovny, kde byla instalována výstavka dokumentů, zbraní a výstroje spjatých s čs. armádou za mobilizace v září 1938. V podvečer jsme provedli rekognoskaci linie opevnění východně od městečka.

V sobotu dopoledne jsme sklidili výstavu a nedlouho na to byl vyhlášen kryt státních hranic. Sbalili jsme plné polní a divokou jízdou v koloně se přesunuli blíže k objektům, které jsme měli obsadit. Naše síly byly soustředěny u železničního mostu tratě Vranovice - Pohořelice, v jehož těsné blízkosti je zachován jeden ze dvou LO vz.37 D. Na svrchní příhradovou konstrukci mostu jsme upevnili velkou čs. Vlajku, jako výraz našeho odhodlání. Zanedlouho se po kolejích přiblížila jednotka Wehrmachtu. Hpt. Klein oznámil čet. Šulákovi, že je připraven převzít most i s přilehlým opevněním. Po prohlídce řopíku a předání listin se vítězoslavně usmíval. Jednotky obou armád nastoupily čelem proti sobě na mostě. Zvolali jsme republice 3x Zdar! a odpochodovali na nově stanovenou demarkační čáru za řekou. Byl to pro nás opravdu potupný a zoufalý pocit.

Při výtečném obědě jsme konstatovali, že akci lze považovat za velmi úspěšnou. Při přípravě akce byly vyčištěny tři řopíky, výstavku navštívilo cca 35 lidí a v terénu bylo pořízeno mnoho zdařilých fotografií. Celkem se akce zúčastnilo cca 14 čechoslováků a 8 němců.
(foto © V. Toman)
Československý styčný důstojník s doprovodem.


(foto © VIP)
Setkání styčných důstojníků.


(foto © VIP)
Německý styčný důstojník kontroluje LO vz. 37.


(foto © V. Toman)
Odpočinek.


Novější fotky Obsah Starší fotky

Design© Martin Zelený
Naposledy upraveno 08. 04. 2011

Domů