Ořechov 1945

27. - 28. dubna 2002

Nejzásadnější změnou proti loňsku byly velkorysé terénní úpravy a navážky hlíny, které rozšířili bojiště až na samý okraj polí a zbylo i na mohutný zemní val tribuny pro diváky.

V pátek se část lidí opět propůjčila k honorovanému průvodcování školní mládeže, ale hlavně již od čtvrtka jsme pracovali na výstavbě překážek z našich ocelových zavrtávacích prasečích ocásků a ostnatého drátu z plotu místních kasáren. Parkování bylo v zadní části kasáren a tak byla možnost si prohlédnout i protiatomové bunkry bývalého útvaru PVOS Hajany.

Sobotní ukázka se vyznačovala relativně podobným scénářem jako v loňském roce. Zásadním pokrokem bylo nasazení tanku T-34 kozohorské divize. Absence polního dělostřelectva nebyla citelná. Naše role byla tradičně průzkumácká z jižního směru s pokusem o prostříhání drátěnou překážkou. Při přeskupení jsme zaštítili stažení zasaženého tanku za horizont a posíleni Rumunskou královskou armádou jsme provedli obchvat do předních německých pozic a dalším postupem se podíleli na zničení nepřítele v samém jeho středu.

Večerní mírový večírek byl doplněn o promítání historických filmů a tance s garmoškou.


(foto © VIP)

(foto © VIP)

(foto © VIP)


(foto © VIP)Novější fotky Obsah Starší fotky

Design© Martin Zelený
Naposledy upraveno 08. 04. 2011

Domů