Přechod Dněpru - Spytihněv

19. června 2004

V pátek jsme se vzchopili i k pár hodinám pomoci s přípravou bojiště a pak přijali učast na vyjížďce lodí jejímž cílem bylo osvobození kempu Pahrbek. Sobotní dopolední nácvik odhalil několik falešných předpokladů a díky němu byl Karlem Návojem připravený a řízený scénář ukázky vypilován k bezchybnému provedení. Po agitačním proslovu Jirky Hrbáčka a náletu, který jsme odrazili salvami nám připadla úloha flekaté elity, která v roce 1941 kryla nalodění jednotek při ústupu na východní břeh. Do jednoho jsme byli pobiti či zajati a pak kačenou recyklováni na druhý břeh. Lodě ovládli němci, kteří provedli násilný přechod řeky. Následovala časová smyčka do roku 1943 na Ljutěžské předmostí. Hořící osada byla získána bezohledným nasazením 8 vln pěchoty, která po úzkém břehu útočila v šestistupech. Námořníci nás převezli na západní břeh, kde jsme zahájili postupné vytlačování němců z přístavu na poloostrov. Při výsadku přes přístaviště se hra na chvíli změnila ve skutečné drama, kdy se voda zbarvila krví.


(foto © VIP)

(foto © VIP)

(foto © VIP)(foto © VIP)

(foto © VIP)

(foto © VIP)Novější fotky Obsah Starší fotky

Design© Martin Zelený
Naposledy upraveno 08. 04. 2011

Domů