Lukov

5. května 2005

Další ze šňůry malých lokálních akcí, při nichž se část členů klubu i s vozidly snažila přispět svou účastí k důstojnému průběhu oslav 60. výročí osvobození v okolí svého bydliště. Program sestával z nástupu k pomníku, proslovů zástupců civilní samosprávy nad položenými kyticemi a věnci, trojité čestné salvy a ukázky malé přestřelky mezi Rudou armádou a troskami zadních vojů ustupujících okupantů. V pohostinném kraji jsme pak byli počastováni koláči a po boji i výrobky místní z pálenice. Dítka sebrala nábojnice, děvčata okukovala kluky v uniformách, kluci prolézali auta a potěžkávali zbraně a stařečci vzpomínali a vyprávěli nám jaké to tehdy bylo doopravdy.


(foto © H. Návojová)

(foto © H. Návojová)

(foto © H. Návojová)(foto © H. Návojová)

(foto © H. Návojová)

(foto © H. Návojová)Novější fotky Obsah Starší fotky

Design© Martin Zelený
Naposledy upraveno 08. 04. 2011

Domů