Bobrovec - boje u Liptovského Mikuláše

25. - 27. března 2011

Naše družstvo zesílené TK Maxim 1910 bylo zařazeno do 7. úderného praporu 4. čs. brigády. Z obce Smrečany jsme vyrazili zajištěným pochodem směrem na výšinu 706 Dubovec, kde byla německá obrana. Ta však nebyla příliš početná, a tak náš útok z chodu nevydržela a ustoupila do obce Trstené. Našim úderníkům se dařilo pronásledovat Němce tak, že se jim již nepodařilo zachytit se na žádném obranném postavení ve vesnici. Kulometný roj však takové tempo postupu neudržel. Osamocený narazil na silný obranný uzel ve vesnici držící most přes Jalovecký potok a překvapil ho soustředěnou palbou. Německou obranu vyvrátil postup našich úderníků v týlu jeho obrany. Náš velitel roty byl tou dobou osamocen, nevěda, kde je jeho mužstvo. Když se objevil, zastavil postup vpřed, čímž umožnil dezorientovanému nepříteli beze ztrát ustoupit.

Po spojení s 1. čs. brigádou jsme zaujali obranu na jižním okraji obce Bobrovec. Záhy německé jednotky zahájili sérii protiútoků i s pomocí obrněné techniky. Naši obranu však nenarušili. Ztroskotali na naší palbě a rozbahněném terénu.

V neděli jsme navštívili památník bojů 1. čs. sboru na hoře Polom a v uniformách vystoupili na horu 1364 Minčol. Zde jsme si prohlédli původní palebné postavení minometů a děl ZIS-3, které tam čs. dělostřelci velice složitě přitáhli. Odměnou za namáhavý výstup bylo krásné počasí a daleký rozhled.

Celou akci si náš klub velmi užil, za což patří dík především organizátorům.


(foto © V. Veverka)

(foto © V. Veverka)

(foto © V. Veverka)(foto © V. Veverka)

(foto © V. Veverka)

(foto © V. Veverka)(foto © V. Veverka)

(foto © P. Podroužek)

(foto © P. Podroužek)(foto © P. Podroužek)

(foto © P. Podroužek)

(foto © P. Podroužek)
Novější fotky Obsah Starší fotky

Design© Martin Zelený
Naposledy upraveno 04. 08. 2011

Domů