Mladějov - Blosdorf 1915

13. srpna 2011

Po několikaleté odmlce se náš klub opět zúčastnil tradiční ukázky z období světové války na úzkorozchodné železnici v Mladějově. Program se skládal ze slavnostního nástupu, pochodu historických jednotek, pietního aktu s c. a k. kapelou a hlavního bodu programu - bojové ukázky.

Náš klub doplnil řady mužstva na obou bojujících stranách - jak carského Ruska tak i na straně vojsk centrálních mocností. Právě jejich úkolem bylo obsazení důležité železniční tratě, kterou rusové obětavě bránili v členitých zákopech.

Útok byl veden z obou křídel, která se postupně spojila v souvislou linii. Na pravém křídle nastoupilo mužstvo Rakouska-Uherska, na levém pak vojska německá. Pěchota na obou křídlech byla podpořena těžkými kulomety a minomety. Krátce po rozvinutí útoku byla rakouská i německá vojska přibita k zemi těžkou palbou protivníka. Německé velení proto povolalo obrněný automobil Rusobalt. Rusové odpověděli nasazením vlastního obrněného vozu Austin, který Rakušanům i Němcům ještě nadělal spoustu starostí. Situace na bojišti byla z počátku velmi nerozhodná. Nejprve se sice povedlo obsadit první linie ruských zákopu, ale hned na to byla rakouská a německá vojska vytlačena zpět do pole silným protiútokem. Druhá silnější vlna útoku na ruské linie na sebe nenechala dlouho čekat. V této chvíli zasáhla do boje i letadla. Ta už ale výsledek bitvy ovlivnit nemohla. Ruské pozice byly nakonec dobity. Vojáci Rakouska-Uherska a Německa dávali svoji radost najevo hlasitým hurá, střelbou do vzduchu a čepicemi vyhazovanými vysoko nad hlavu.


(foto © N. Jelénková)

(foto © N. Jelénková)

(foto © N. Jelénková)(foto © N. Jelénková)

(foto © N. Jelénková)

(foto © N. Jelénková)(foto © N. Jelénková)

(foto © D. Mitáš)

(foto © N. Jelénková)Novější fotky Obsah Starší fotky

Design© Martin Zelený
Naposledy upraveno 06. 01. 2012

Domů