Dobové předpisy

NIČ FAŠISTICKÉ TANKY PROTITANKOVOU PUŠKOU!

Přebal
Originální přebal příručky

Střelče z protitankové pušky, od sovětského lidu jsi obdržel mohutný prostředek k ničení fašistických tanků - protitankovou pušku.

Abys tento úkol splnil se ctí, musíš svou zbraň dokonale znát, obratně a chytře s ní zacházet, dovedně využít terénu, znát silné a slabé stránky nepřítele, přesně plnit úkol, který ti byl dán velitelem a spolupracovat se svými soudruhy.

VYUŽIJ PLNĚ VÝHOD BOJOVÝCH VLASTNOSTÍ PROTITANKOVÉ PUŠKY!

Průměrná rychlost palby samonabíjecí pušky je 15 ran a u jednoranné pušky 8-10 ran za minutu.

Maximální účinná vzdálenost palby se samonabíjecí puškou (PTRS) je zhruba 1500 m a u jednoranné pušky (PTRD) asi 1000 metrů. Nejlepších výsledků střelby lze dosáhnout na vzdálenost 300 - 400 m a blíže.

Průbojně-zápalná střela, pokud se zasáhne citlivé místo, je schopna poškodit či zapálit jakýkoli tank (obrněné vozidlo) nepřítele.

Váha pušky: samonabíjecí - 20.3 kg, jednoranné - 16 kg. Skrovné rozměry, snadnost nošení a maskování i přesnost palby propůjčují této zbrani vysoké bojové kvality.

Šetři své náboje a užívej jich především ke střelbě na tanky a obrněná vozidla!

Povinnosti a činnost obsluhy protitankové pušky

Před bojem i během přestávek v boji využij každé minuty, abys připravil sebe i zbraň ke splnění příštího úkolu:

 • vytři do sucha vývrt hlavně od zbrojního maziva,
 • odstraň přebytečné mazivo a špínu z pohyblivých součástí,
 • zkontroluj nastavení plynového regulátoru na plynovém vstupu,
 • zkontroluj utažení dvounožky a její ustavení v bojové poloze,
 • zkontroluj, zda v hlavni a úsťové brzdě není špína, písek, sníh či jiné cizí elementy.

Nenabíjej pušku špinavými či nepoužitelnými náboji. Během přestávek v palbě pravidelně promazávej nábojovou komoru tenkou vrstvou zbrojního maziva.

V bojové situaci měj zbraň vždy nabitu; při přískocích ji zajisti.

Když obdržíš od velitele bojový úkol dobře si ujasni:

 • úkol oddílu,
 • tvůj úkol v sestavě oddílu,
 • umístění palebného postavení a sektor palby,
 • kdo podporuje tebe a koho sám podporuješ,
 • signály a povely jak s velitelem, tak se sousedy.

Máš-li toto ujasněno, započni rychle přípravu hlavních, záložních a klamných palebných stanovišť.

Připrav obratně palebné postavení!

Vyber umístění a připrav palebné postavení tak,

 • aby z něj byly dobře viditelné a postřelovatelné směry, odkud je očekáván nepřítel v rozsahu 500 - 1500 m,
 • aby bylo dobře maskováno proti pozemnímu i leteckému pozorování,
 • aby mělo skrytý přístup a svrchní nakrytí pro případ dělostřelby a minometné palby,
 • aby jsi z něj viděl jak svého velitele tak i sousedy s nimiž spolupracuješ.

Příklad přípravy palebných pozic viz obr. 1

obr1
Obr. 1. Příprava palebných postavení protitankové pušky

Při budování palebného postavení v otevřeném terénu postav spolehlivý kryt z dřevěných trámů či jiného materiálu, který je k dispozici, s nakrytím nad hlavou opatřeným náspem z hlíny. Připrav skryté spojovací zákopy k okopům umístěným 15-25 m dopředu v různých směrech od krytu. Tyto okopy proveď okrouhlé, aby umožnily vést palbu na všechny strany.

Vždy maskuj své palebné pozice tak, aby splynuly s okolním terénem.

Během těžké dělostřelby a minometné palby se ukryj v úkrytu. Jakmile se nepřátelské tanky přiblíží, rychle zaujmi pozici a udeř na ně palbou.

Při budování palebného postavení na okraji lesa posuň své okopy poněkud vpřed a zamaskuj keři. Posekej trávu a keře ve svém palebném sektoru.

V osadě zřiď své palebné postavení v budovách, přístřešcích, rozvalinách a jiných konstrukcích či v jejich blízkosti.

Nezaujímej pozici, v níž tě nepřítel může snadno zpozorovat.

Jakmile vytvoříš střílnu ve zdi budovy, zamaskuj ji materiály, které jsou k dispozici - došky, deskami, překližkou a jinými materiály.

Pokud není dostatek času na vybudování palebných pozic, využij místních objektů, terénních vln, děr, příkopů, keřů, pařezů, kráterů atd.

Jestliže využíváš pahorku jako úkrytu, neumísťuj pušku na vršek pahorku. Zakopej ji na levé či pravé straně vyvýšeniny.

Neužívej jako úkrytu objektů, které jsou dobře viditelné z nepřátelských pozic, jako např. osamělý strom, osamělá budova, balvan, pařez atd.

Jakmile zaujmeš palebnou pozici, pozoruj ustavičně a pozorně okolní terén, zejména přístupy z nepřátelské strany a znamení velitele či sousedů.

STŘÍLEJ NA NEPŘÁTELSKÉ TANKY BEZ MINUTÍ!

K tomu, abys střílel bezchybně, musíš být schopen odhadnout vzdálenost cíle, znát nejzranitelnější místa tanků a obrněných vozidel a být schopen vybrat záměrný bod.

Pokud není dostatek času na zjištění vzdálenosti měřením, nastav hledí odhadem. Nauč se odhadovat 100 - 200 m vzdálenosti na terénu.

Nech nepřátelský tank přiblížit se na nejbližší vzdálenost (50 - 100 m).

Zranitelná místa tanku (ozbrojeného vozidla)

obr2
Obr. 2. Zranitelná místa na pancíři německého tanku T-III

Nejzranitelnějšími místy tanku jsou: bok (palivové nádrže), hnací kolo, zaměřovače, periskopy a zadní korba (motorová část), kdežto u obrněných vozidel - motor, umístěný v přední části vozidla.

Při střelbě na tank T-III miř dle obr 2.

Střelba na pohyblivé cíle

Jestliže se cíl pohybuje před tebou ve vzdálenosti 400 metrů rychlostí 25-30 km/h, miř jako na obr. 3a.

Při vzdálenosti větší než 400 m a stejné rychlosti i směru, prodluž předsazení o jednu čtvrtinu siluety na každých 100 m (obr. 3b) a stejně tak zkrať předsazení na vzdálenosti menší než 400 m.

Pokud se tank pohybuje v úhlu, miř podle obr. 3c.

obr3
Obr. 3. Příklady míření na pohyblivé cíle

Pokud se tank pohybuje přímo k tobě, neužívej žádné stranové předsazení, ale miř mírně pod zvolený bod zásahu.

Pokud se tank pohybuje směrem od tebe ve vzdálenosti do 400 m, není nutné snižovat či zvyšovat záměrný bod.

Ve vzdálenostech bližších než 400 m střílej s hledím "400".

S vyšší nebo nižší rychlostí tanku přiměřeně prodluž či zkrať předsazení.

Pokud se objeví několik cílů (tanků) současně, vyber ten nejnebezpečnější a nejdůležitější.

Pokud se objeví několik nebezpečných cílů, vyber ten nejbližší.

Pravidlem je ve všech případech střílet pouze na rozkaz či dle předem daného pokynu velitele.

Samostatně zahaj palbu jen v případě náhlého objevení se nepřítele či v případě okamžitého ohrožení.

Při střelbě na tanky se snaž využít zmatení nepřítele, snížení jeho rychlosti, zatáčení či zastávek.

Činnost obsluhy protitankové pušky v různých bojových podmínkách

Jsi-li v útoku, ujasni si úkol svého oddílu, využij příhodný terén, postupuj co možná skrytě, předem si vyhládni nové palebné stanoviště s ohledem na možnost vedení palby.

Jakmile zaujmeš novou pozici, zakopej se a buď připraven k odražení protiútoků nepřítele.

Sleduj pohyb svého pravého a levého souseda a buď připraven jim kdykoli poskytnout podporu.

Jsi-li v obraně, pečlivě prostuduj terén, připrav si dobře hlavní i záložní palebné postavení a vytvoř také klamné postavení.

Vyčkáváš-li v léčce pečlivě se zamaskuj a palbu zahaj na nejdůležitější cíl v koloně. Po zničení jednoho cíle přenes palbu na další, střílej jako do čela tak do zádi kolony.

V lesnaté oblasti nepřetržitě pozoruj lesní cesty a průseky. Pro ukrytí využij silných stromů, zavčas vyčisti od keřů a stromků palebné směry.

Nacházíš-li se v osadě, vyber si palebné stanoviště na křižovatkách ulic, cest či na přístupech k osadě. Na nevelkém prostoru 30-40m zřiď dvě-tři palebná postavení. Vždy po třech-čtyřech výstřelech zaujmi nové postavení.

V případě, že nepřátelské tanky napadnou neočekávaně kolonu v jejíž sestavě se sám pohybuješ, neprodleně seskoč z automobilu, stranou od kolony zaujmi palebné postavení, využij příkopy, brdky a jiné existující úkryty a samostatně zahaj palbu. Při přesunech v oblasti bojů měj vždy zbraň připravenu k boji a v koloně i na automobilu zaujmi takové místo, aby jsi mohl rychle vystoupit a zaujmout pozici.

Součinnost obsluhy protitankové pušky s samopalníky, granátometčíky a vrhači lahví

Lehkost zbraně, snadnost přenášení, jednoduchost budování palebných postavení, možnost ke kvalitnímu ukrytí využít stávající překážky - to vše dohromady činí obsluhu protitankové pušky nezranitelnou.

Nauč se a používej v praxi:

 • ve všech případech měj záložní palebné stanoviště,
 • po 10-15 výstřelech z jedné pozice přejdi do druhé,
 • jestliže protivníkovy tanky jedou v pro tebe nevýhodném směru zaujmi skrytě jiné postavení, aby jsi je mohl napadnout z boku,
 • pohybuj se po bitevním poli, přiveď tank do palby jiné obsluhy,
 • v těch případech, kdy působíš s dalšími obsluhami či v sestavě naší pěchoty, ozřejmi si svůj úkol a úkoly sousedů,
 • při podpoře granátometčíků a vrhačů lahví znej jejich rozmístění a v tom směru nestřílej,
 • u stojícího tanku nejprve vyřaď jeho výzbroj.

Převzato z www.battlefield.ru
Design© Martin Zelený
Naposledy upraveno 08. 04. 2011

Domů