O našem klubu

Rudá armáda po roce 1943

foto2
(foto © M. Zelený)
2009

Rudoarmějce jsme poprvé hráli při bitvě u Ořechova v roce 1999, odění stejně jako ostatní ve vatýrkách a různých improvizacích. Pro další ročník této akce jsme již měli volně pojaté repilky maskovacích převlečníků a přilby. Snažili jsme se tak nejen přizpůsobit historické realitě (Svobodovci zde nebojovali), ale hlavně uniknout horku v kopřivákových uniformách ať svobodovských či německých.

Teprve s rozšířením palety akcí s východní tématikou jsme se této problematice začali věnovat méně divadelním způsobem. Při zakázkovém šití gymnasťorek a kalhot jsme zohlednili i využitelnost této uniformy na prvoválečných akcích. Dokážeme tedy nyní představovat nejen průzkumníky, ale i pěšáky či ženisty, někteří z nás dokonce i kozáky. Od založení klubu jsou tyto uniformy nejvíce používanými.

foto1
(foto © M. Zelený)
2012
V součastné době leží těžiště naší činnosti převážně ve ztvárňování příslušníků Rudé armády. S tím souviselo i přezbrojení našeho klubu. K puškám vz. 24 si všichni členové postupně pořídili další pušku (Mosin nebo SVT-40) či znehodnocený automat. Vlastníme i jednu protitankovou pušku.

Postupem času došlo i k nákupu techniky a to např. obrněného transportéru White Scout M3A1 v markingu RA, dvou automobilů Dodge či polního kanónu ZIS-3 ráže 76,2 mm. Byla rovněž pořízena nová generace maskovacích převlečníků. Díky našemu počtu jsme tak schopni do jedné bojové ukázky postavit průzkumné družstvo na obrněném transportéru i kanón s vlastní obsluhou.


Design© Martin Zelený
Naposledy upraveno 15. 08. 2012

Domů