Dobové předpisy

Věstníky Ministerstva Vnitra

VMV z r. 1938, čl. 79.
Předpis o úředním (služebním) stejnokroji členů uniformovaného
policejního strážného sboru.

(Oběžník ministerstva vnitra ze dne 14. června 1938, č. B-3428-14/6-38-P)
(Všem zemským a státním policejním úřadům a státním policejním expoziturám.)


Ministerstvo vnitra nařizuje podle § 14, odst. 1 vládního nařízení ze dne 6. března 1936, č. 51 Sb. z. a n., o organisaci policejní správy a služby a o některých jiných opatřeních v oboru vnitřní správy:

Úvodní ustanovení
§ 1.

Tento předpis upravuje úřední (služební) stejnokroj pro policejní důstojníky, t. j. úředníky vyšší strážní služby (II. služební třída), úředníky strážní služby (IV. služební třída) a čekatele těchto kategorií, ustanovené v osobním stavu uniformovaného policejního strážního sboru, a pro policejní gážisty třídy mimo služební třídy uniformovaného policejního strážného sboru, t..j. podúředníky, zřízence, zřízenecké čekatele a pomocné zřízence strážní služby.

Úřední stejnokroj policejních důstojníků.
§ 2.

1. ČEPICE (obrazy č. 1 až 5).

Čepice jest trojího druhu:

a) Čepice (obraz č. 1) je z jemného sukna nebo česané příze bary tmavomodré, má podšívku a je pevného tvaru. Dýnko čepice jest kulaté, vyztužené, z nepromokavé ( impregnované) látky a od předu do zadu skloněné. Spodní část svršku jest napřed 5 cm, vzadu 3½ cm vysoká a od spodní části čepice oddělena lemovkou barvy výložek. Objem dýnka přesahuje na všech stranách objem spodní části čepice. Vpředu na spodní části čepice jest připevněn zlacený kovový střední státní znak (obraz č. 2). Čepice jest dole kolem dokola přepásána zlatou šňůrou 3 mm širokou. Po stranách čepice jest po jednom knoflíčku, na nichž jest zapjat podbradník ze zlacených šňůrek (obraz č. 3). Na spodní vnitřní straně čepice jest přišito potítko. Štítek jest z téže látky jako čepice tvaru okrouhlého a mírně klopený.


b) Zimní čepice nebo-li papácha (obraz č. 4), která je vysoká 25 cm a zhotovena buď z černého beránka nebo černého persiánu neb astrachánu a uvnitř podšita vatelínem. Dýnko čepice je z plášťového sukna a ozdobeno dvěma křížem našitými zlacenými 5 mm širokými pásky. Vpředu uprostřed čepice jest připevněn střední státní znak stejný jako u čepice popsané v předchozím bodě.

Souhlas k nošení zimních čepic udílí případ od případu ministerstvo vnitra.


c) Polní čapka stejného tvaru vojenská polní čapka (obraz č. 5). Čapka je zhotovena buď z jemného sukna nebo česané příze barvy tmavomodré; okraj nátylníku jest opatřen lemovkou barvy výložek. Odznak (zlacený střední státní znak) jest připevněn na podložce v barvě výložek, která přečnívá okraj odznaku o 1½ mm.


2. PŘÍLBA (obraz č. 6).

Přílba je z černé ztužené plsti a má vpředu zlacený kovový odznak, na jehož tmavočerveném podkladu je střední státní znak. Na dolejším konci odznaku jest vyryt ornament (obraz č. 7). Kolem přilby jest připevněn zlacený kovový pásek 14 mm široký. Po stranách přílby jsou zlacené kovové růžice s tlačenými lvími hlavami, na nichž jest upevněn zlacený kovový kroužek, který připojuje ozdobu v podobě šupinovitého zlaceného kovového podbradku. Okraj přílby jest lemován zlacenou žestí 7 mm širokou, povrch přílby jest do kříže okován zlacenou žestí 12 mm širokou, která se na temeni rozšiřuje až do šíře 25 mm.

Uvnitř přílby jest připevněn podbradek z černé lakové kůže se zlacenou kovovou přeskou na levé straně.


3. BLUZA (obrazy č. 8 a 9).

Bluza je z jemného sukna nebo česané příze barvy tmavomodré, je střižena v takové délce, aby při napjaté ruce dosahovala do polovičky dlaně. Bluza se skládá ze dvou přednic, z dvoudílného zadku, dvou rukávů, čtyř navrch přišitých kapes a z pololežatého přeloženého 5½ cm vysokého límce. Záď má rozparek v délce od pasu dolů. Na pravé přednici jest sedm knoflíků, na levé sedm obšitých dírek. Každá přednice má jednu kapsu náprsní (průměrný rozměr 15 cm šíře a 17 cm hloubky) se 3 až 3½ cm širokým přehybem uprostřed a jednu kapsu postranní měchovitého tvaru (průměrný rozměr 17 cm šíře a 19 cm hloubky). Otvory kapes jsou kryty patkami, jež se zapínají na knoflíčky. Límec je ztužen plstěnou vložkou a opatřen dvěma háčky k zapínání. Vpředu na obou koncích límce jsou přišity výložky a na nich příslušné distinkce (odznaky). Okraje bluzy, límce a patek jsou lemovány suknem barvy výložek.

Důstojníci jízdních oddílů uniformované policejní stráže mají na levém rameni bluzy zlatý nárameník ze čtyřhranného 5 mm tlustého dracounu zapjatý u límce bluzy na knoflíček a opatřený oprostřed jednou posuvkou (obraz č. 10).

Letní bluzy jsou z látky mohérové téhož střihu a barvy.

K bluze se nosí bílý nákrčník.4. PLÁŠŤ (obrazy č. 11 a 12) A KOŽICH.

a) Plášť je z jemného sukna nebo česané příze barvy černé, má černou podšívku, sahá do polovice lýtek a je složen ze dvou přednic, z jednodílného zadku, ze dvou rukávů a z přehnutého límce. Na obou přednicích jest po šesti knoflících stejně od sebe vzdálených a na levé z nich šest dírek. Je-li plášť zapjat, jsou dva hořejší knoflíky od sebe vzdálené 16 cm, dolejší pak 14 cm. Na každé přednici jest přišita rovná plátěná kapsa, na vrchní straně přednice jest otvor kapsy zakryt patkou. Pod patkou levé kapsy jest plášť v šířce kasy střižen, aby tímto otvorem mohla býti prostrčena šavle. Na ústí dvoudílného rukávu jest přišit přehyb v šíři 15 až 20 cm. Záď pláště má rozparek 50 cm dlouhý, k jehož zapínání jsou na pravé liště čtyři knoflíčky, na levé pak čtyři obšité dírky. Na zadku jsou ve výši boku dvě svislé patky, 23 cm dlouhé, 4 cm široké, jež mají na hořejším konci po jednom knoflíku, na nějž se zapíná spona asi 6 cm široká a asi 25 cm dlouhá. Límec je černý sametový, střižený v celku a má na každém konci přišitu výložku jako na bluze. Na levé straně límce vespod jest přišita krční spona, na pravé knoflíček. Límec je pololežatý a zapíná se pletenou sponou (olivou). Okraj pláště, přehybů, patek a spony jest olemován suknem barvy výložek.

V době zimní jest dovoleno nositi k plášti černé kožišinové límce.b) Kožich je téhož tvaru jako plášť (odst. a), avšak volnějšího střihu s podšívkou z kůže bílého beránka nebo z jiné kožišiny a s límcem z kůže černého beránka.

5. PLÁŠTĚNKA (obraz č. 13).

Pláštěnka je ze sukna nebo lodenu barvy černé a skládá se ze dvou přednic, zadku a ze sametového pololežatého límce. Jest střižena tak, aby dosahovala asi 10 cm pod kolena. Přednice má olemované otvory v délce 35 cm. Na pravé straně jest 5 knoflíků, na levé 5 obšitých dírek v liště.

Výložky na límci jsou stejné jako u pláště.

Pod límcem jest připnuta kápě.

6. NEPROMOKAVÝ PLÁŠŤ (obraz č. 14).

Plášť tento jest z nepromokavé látky barvy černé ve stejných rozměrech a ve stejném provedení jako plášť z obyčejné látky, nemá však lemování, rukávy jsou hladké bez přehybů, vzadu pod límcem jest připevněna kápě a místo knoflíků jsou našity knoflíky koštěné.7. KALHOTY DLOUHÉ (obraz č. 15).

Kalhoty jsou z jemného sukna nebo česané příze barvy černé, skládají se ze dvou předních a dvou zadních dílů a jsou v pase podšity. V hořejší části přednic jsou kapsy. Do zevních švů obou nohavic jest všita lemovka barvy výložek.

Kalhoty jsou barvy světlé, plátěné nebo soukenné.

8. KALHOTY DO BOT (obraz č. 16).

Kalhoty do bot jsou z černé, u jízdy z tmavošedé látky, skládají se ze dvou přednic a ze dvou zadků a jsou v pase podšity. Od pasu ke kolenům jsou nohavice široké, od kolen dolů přiléhají těsně k lýtkám. Na dolejším konci každé nohavice jest rozparek dlouhý asi 20 cm s třemi dírkami. Ústí nohavice jsou lemována. V hořejší části přednic jsou kapsy.9. OBUV.

Ke dlouhým kalhotám se nosí černé boty (nikoli polobotky); boty nesmějí míti nápadné ozdoby. Ke kalhotám do bot se nosí černé vysoké boty nebo černé kožené kamaše.

10. VYCHÁZKOVÝ PÁS.

Mimo službu nosí se na bluze vycházkový pás. Je zhotoven ze 42 cm široké stuhy a je spjat sponou. Stuha jest z hedvábného tkaniva barvy tmavomodré. Do stuhy je vetkáno pět pruhů, z nichž tři prostřední jsou sloupkovité, široké, kdežto okrajové proužky jsou úzké, hladké. Pruhy jsou zlaté. Spona, která se do středu klínovitě zúžuje, je opatřena ve svém středu středním státním znakem, po jehož obou stranách jsou umístěny dva lipové listy (obraz č. 17), je ražena z tombakového asi 2 mm tenkého plechu a je pozlacena; je bez lesku, na podkladu po způsobu starého zlata. Spona se zapíná na hák přiletovaný pod odznakem. Po obou stranách je na pasu po jedné kovové průvlečce z téhož materiálu jako spona. Vycházkový pás jest podšit kůží barvy tmavomodré.11. KONFLÍKY A KNOFLÍČKY (obrazy č. 18 a 19).

Knoflíky a knoflíčky sestávají z vršku, spodku a ouška. Vršek knoflíku i knoflíčku je zhotoven z hladkého pozlaceného a vypouklého plechu silného 0,25 mm a je se spodkem spojen okrajem vysokým 2 mm. Spodek je z poniklovaného ocelového plechu v síle 0,3 mm. Ouško je z měkkého pozlaceného drátu silného 1½ mm. Na vršku knoflíku je malý státní znak. Průměr knoflíku jest u bluzy 22 mm, u pláště 26 mm, průměr knoflíčku 16 mm.12. RUKAVICE.

Rukavice jsou šedé, kožené nebo pletené, při zvláštních representačních příležitostech bílé z jelení kůže nebo glazé. Letní rukavice jsou nitěné stejných barev.

13. VÝLOŽKY.

Výložky jsou soukenné, barvy světle červené; tvar jejich jest podlouhlý rozměrů 5 cm x 11 cm a vybíhá na zadním konci ve špičku v pravém úhlu.

14. DISTINKCE, ODZNAKY.

a) Služební postavení policejních důstojníků se vyznačuje zlatými růžicemi na výložkách bluzy, po stranách čepice a přílby a na polní čapce, a to:

u policejního podporučíka (úřednického čekatele IV. služební třídy v prvé polovici čekatelské doby) - jednou růžicí,

u policejního poručíka (úřednického čekatele II. služební třídy a úřednického čekatele IV. služební třídy ve druhé polovice čekatelské doby) - dvěma růžicemi,

u policejního nadporučíka (úředníka na služebním místě 7. platové stupnice) - třemi růžicemi,

u policejního kapitána (úředníka na služebním místě 6. platové stupnice) - čtyřmi růžicemi,

u policejního štábního kapitána (úředníka na služebním místě 6. platové stupnice) - jednou růžicí,

u policejního majora (úředníka na služebním místě 5. platové stupnice) - dvěma růžicemi,

u policejního podplukovníka (úředníka na služebním místě 4. platové stupnice) - třemi růžicemi,

u policejního plukovníka (úředníka na služebním místě 3. platové stupnice) - čtyřmi růžicemi.

b) Růžice, jež jsou u služebních hodností až do policejního kapitána třícípé (obraz č. 20) a u vyšších služebních hodností, počínajíc hodností policejního štábu kapitána pěticípé (obraz č. 21), jsou velikostí na výložkách bluzy 18 mm a na čepici, přílbě a polní čapce 15 mm.

c) Růžice se připevňují na čepici uprostřed ztužené části, počínajíc od knoflíků pro podbradník kupředu, na přílbě na předních stranách, počínajíc od růžic, na kterých je upevněn podbradek, a na polní čapce po levé straně podobně jako u polních čapek vojenských.

d) Výložky jsou u zaměstnanců, policejním štábním kapitánem počínajíc, opatřeny zlatou lemovkou (obraz č. 22).

e) Policejní důstojníci, kteří jsou úředníky (čekateli) II. služební třídy, nosí na límci bluzy, pláště a pláštěnky plochý, hladký knoflíček z pozlaceného plechu průměru 16 mm ve vzdálenosti 15 mm za špičkou výložky.


Stejnokroj policejních gážistů mimo služební třídy.
§ 3.

1. Stejnokroj policejních gážistů mimo služební třídy má střih, tvar, barvu a obdobné ozdoby jako stejnokroj policejních důstojníků, liší se však od něho tímto:

a) jest z materiálu polotemného,

b) knoflíky, odznaky a ozdoby jsou stříbrné nebo z bílého kovu,

c) límec pláště i pláštěnky jest z téže látky jako plášť a pláštěnka,

d) kolem spodku čepice jest stuha z černého moiré stejné výšky se spodkem čepice a štítek její jest z černé lakové kůže; spodek čepice dole je přepásán šňůrkou barvy tmavomodré,

e) na dolní části odznaku přílby, s výjimkou přílby policejních praporčíků, jest umístěno číslo (obraz č. 23),

f) pruhy na vycházkovém pasu jsou stříbrné a spona jest postříbřena.


2. Služební postavení se vyznačuje růžicemi z matného tombakového žestu barvy bílé nebo ze stříbrného dracounu, a to:

u pomocného strážníka (pomocného zřízence) - jednou růžicí,

u policejního strážníka (zřízeneckého čekatele)

a) v první polovici čekatelské doby - dvěma růžicemi,

b) v druhé polovici čekatelské doby - třemi růžicemi,

u policejního strážmistra (zřízence na služebním místě III. platové stupnice) - jednou růžicí,

u policejního štábního strážmistra (podúředníka na služebním místě II. platové stupnice) - dvěma růžicemi,

u policejního praporčíka (podúředníka na služebním místě I. platové stupnice) - třemi růžicemi.

3. Růžice jsou třícípé a stejné velikosti jako růžice policejních důstojníků. U vyšších hodností, policejním strážmistrem počínajíc, jsou výložky olemovány stříbrnou, 3 mm širokou šňůrkou; u těchto hodností jest olemována i hořejší část spodku čepice (pod dýnkem) 2 mm širokou stříbrnou šňůrkou, jíž jest u těchto hodností opatřen i okraj nátýlníku polní čapky.

4. Policejní praporčík nosí na čepici a přílbě odznak důstojnický; povrch přílby policejního strážmistra, policejního štábního strážmistra a policejního praporčíka jest po způsobu přílby úřednické okován bílou žestí. U ostatních gážistů okování povrchu přílby do kříže odpadá.

5. Policejní praporčíci, kteří jsou trvale ustanoveni kontrolujícími, dále veliteli policejních stanic, manipulanty neb administrátory (služby vedoucími), nosí po dobu výkonu této funkce na límci bluzy, pláště a u jízdního oddílu též pláštěnky hladký knoflíček průměru 16 mm ve vzdálenosti 15 mm za špičkou výložky.

6. Pláštěnku ve službě mohou nositi toliko gážisté zařazení do jízdních oddílů.

Užívání služebního (úředního) stejnokroje.
§ 4.

1. Ve službě jsou povinni policejní důstojníci a gážisté mimo služební třídy nositi zásadně vždy, pokud zvláštními předpisy není jinak stanoveno, úřední stejnokroj a předepsaný služební výzbroj a výstroj.

2. Podrobnosti o užívání služebního stejnokroje, výzbroje a výstroje ve službě i mimo službu určují zvláštní předpisy.

Ustanovení závěrečná.
§ 5.

Ustroj členů uniformovaného policejního strážního sboru pro výcvik nebo výkon služby v poli jest upraven zvláštním předpisem.

§ 6.

1. Tímto předpisem se nahrazují ustanovení vládního nařízení ze dne 26. března 1931, č. 59 Sb. z. a n., o úředním (služebním) stejnokroji státních zaměstnanců v politické a státní službě, pokud upravují stejnokroj členů uniformovaného policejního strážního sboru.

2. Dosavadní předpisy o opatřování stejnokroje, výzbroje a výstroje zůstávají v platnosti

§ 7.

Tento předpis nabývá účinnosti dnem 1. července 1938. Změny v stejnokroji, vyjma změn v distinkcích, mohou býti provedeny do konce roku 1938.

Ministr vnitra:

Dr. Černý v. r.Design© Martin Zelený
Naposledy upraveno 20. 06. 2011

Domů