Dobové předpisy

Věcné věstníky MNO - nově přidané

Nové    Všechny

VV z r. 1922, čl. 312.

Důstojnický pás.

Důstojnický pás se skládá z opasku a náprsního řemene, dvou posuvek s polokroužky a dvou závěsných řemínků; pás jest z řemenářské hnědé přírodní kůže svrškové. Opasek jest 5 cm široký a 4 mm tlustý; ostatní řemeny jsou 2 cm tlusté.

Na opasku jest 7 cm vysoká a 4·5 cm široká mosazná přezka s dvěma jazýčky.

V délce 50 cm od levého okraje jest na rub opasku nalepena slabší kůže, která jest sešita s opaskem čtyřmi řadami stehů. Mezi opasek a slabší kůži jsou všity dva 2·5 cm široké řemínky s mosaznými polokroužky, první asi 14 cm, druhý asi 35 cm od levého okraje, na které jest dvěma mosaznými knoflíky zapiat náprsní řemen.

Mezi přezkou a prvním úzkým řemínkem s polokroužkem je na opasek navlečena posuvka.

Náprsní řemen jest 2·5 cm široký a skládá se ze zápinky a zápřezku s mosaznou přezkou; zápřezek náprsního řemene má jednu koženou průvlečku a jednu koženou posuvku a 4 cm dlouhou ocelovou karabinku.

Na závěsné řemínky se připíná šavle. Odepne-li se šavle, zapne se velký konec zadního závěsného řemínku na první posuvku s polokroužkem; je-li šavle odepiata, zůstane přední závěsný závěsný řemínek na šavli.

Při polní službě se navlékne na pás závěsník pro bodák; dříve však se sejmou s opasku obě posuvky s polokroužky a zadní závěsný řemínek.

Důstojnický pás jest předepsán pro veškeré důstojníky, důstojnické čekatele v hodnosti rotmistra a rotmistry z povolání; nosí se v poli, v míru pak při přehlídkách, cvičeních, při inspekční a strážní službě a při příležitostech, kdy jest předepsáno nositi šavli, na vrchní části stejnokroje. Při kancelářské službě a mimo službu se nosí pás na bluze pod pláštěm.

Čj. 602.860 oděv. ze dne 23./8. 1922.VV z r. 1924, čl. 124.

Příděl lehkých střevíců.

První příděl lehkých střevíců dostanou vojenské útvary a ústavy bez odpisu oděvních jednotek.

Potřebu pro předepsaný mírový početní stav podle Věst. věc. 1924, č. 2, čl. 15 zjistí dotyčné těleso a vyžádá si přídělu u příslušné intendance.

Intendance přezkoumá žádanky, a pokud jsou lehké střevíce v augmentačních zásobách podřízených těles, přidělí je žádajícímu útvaru (ústavu).

Potřebu lehkých střevíců, nehrazenou augmentačními zásobami, vydá vojenský oděvní sklad č. 1 v Brně žádajícímu tělesu na kvitanci, přezkoumanou a ověřenou od příslušné intendance ZVV., divize nebo horské nebo jezdecké brigády.

Tělesa, která odebrala lehké střevíce na první příděl na vrub účtu oděvních jednotek, připíší si na svůj prospěch v účtu oděvních jednotek počet oděvních jednotek připadající na r. 1924.

Lehké střevíce se neukládají do augmentačních zásob.

Čj. 1942/40. odděl. s. o. ze dne 28/2 1924.VV z r. 1924, čl. 153.

Zhotovení spinek ke kalhotám.

Dodatkem k výnosu čj. 607.941/41. odděl. ze 24/10 1923 (Věst. věc. 1923, č. 55, čl. 497), povoluje MNO z nedostatku příhodné látky a na dobu přechodní, aby útvary zhotovovali spinky především z vybrakovaných součástek oděvu barvi khaki.

Nezáleží na tom, budou-li spinky celé z vlněné látky nebo ze lněné, či svršek z látky vlněné a podšívka ze lněné.

Nemají-li útvary k zhotovení spinek takových odpadků, požádají v roce 1924 podle výnosu čj. 603.615/41. odděl. z r. 1922 u voj. oděvního skladu čís. 1 v Brně o příděl lněné látky na letní stejnokroje.

Žádanky o příděl látky za hotové i kvitance musí býti přezkoumány a ověřeny od intendance zem. voj. velitelství nebo divise nebo horské nebo jezdecké brigády.

Poněvadž není látky nazbyt, nechť žádají útvary v roce 1924 jen za nejnutnější potřebu.

Příští léta si vyžádají útvary látky na spinky prelimitářem, pokud jim nevystačí odpadky z vybrakovaných součástek oděvů.

Na pár spinek, 8 cm širokých, 35 cm dlouhých, je potřebí 16,3 m látky na letní stejnokroje 86 cm široké.

Metr látky stojí podle Věst. věc. 1923, č. 63, čl. 600, příloha, běž. čís. 207, 20 Kčs.

Čj. 2329/40. odděl. s. o. ze dne 11/3 1924.VV z r. 1924, čl. 207.

Cvičné náboje "Mauser" s dřevěnými střelami - bezpečná vzdálenost.

Aby se předešlo nebezpečnému zranění součástkami dřevěné střely, nařizuje MNO. zastaviti palbu proti živým cílům na vzdálenost 50 m (70 kroků, střílíme-li z pušky "Mauser" cvičným střelivem s dřevěnými střelami.

Čj. 4478/16. odděl. z 1/4 1924.VV z r. 1924, čl. 654.

Hole pro horské dělostřelectvo.

MNO. zavedlo do výstroje horského dělostřelectva krátké horské hole (sukovice) s bodcem.

Hůl je z bukového dřeva, normální délky, na jednom konci je zahnuta v zobák, na druhém pak opatřena kovaným bodcem a podpěrnou patkou.

Hole mají ulehčit pochod těm orgánům, které jsou pro své zařazení nejvíce namáháni pochodem v horách.

Tyto hole patří k válečnému ústroji, nebo jich může býti použito v míru, vytáhne-li útvar na cvičení v ústroji polním, lehkém polním anebo cvičném a jsou určeny pro zařazené důstojníky a rotmistry zbraní, pro dělovody a velitele muničních odřadů, pro pátrače, desátníky střelby, ordonanční poddůstojníky, spojky a pro telefonisty, čítajíc v to i telefonisty specialisty.

Při pochodech v pozoru jest hůl u jezdců zavěšena na pravé torbové tašce, opěšalí ji drží v levé ruce v ponosu.

Hole mohou býti vydány na lékařský předpis i ostatním zařazeným vojenským osobám, které na pochodu nebo při cvičení ochuravění.

Tento materiál náleží k předepsanému počtu dělostřeleckého materiálu rubriky 43 a předpisuje se podle výměry:

 1. pro velitelství hor. děl. pluku 55 holí, z toho pro mírovou potřebu 7 holí
 2. pro velitelství hor. děl. oddílu 50 holí, z toho pro mírovou potřebu 25 holí
 3. pro velitelství oddílu ve svazku hor. děl. pluku 32 holí, z toho pro mírovou potřebu 5 holí
 4. pro velitelství hor. muničního parku 13 holí
 5. pro horskou kanonovou nebo horskou houfnicovou baterii 41 holí, z toho pro mírovou potřebu 15 holí
 6. pro horskou pěší nebo hor. muniční kolonu 13 holí
 7. pro spojovací četu dl. pluků 201 a 202, 56 holí.
Čj. 5999/26. odděl. z 10/11 1924.VV z r. 1924, čl. 720.

Přílby z náhražky - zákaz nošení.

MNO. zakazuje nositi přílby z jakékoli náhražky proto, že je předepsána přílba ocelová.

Čj. 10.920/40. odděl. z 2/12 1924.VV z r. 1929, čl. 699.

Vycházkový stejnokroj pro mužstvo.

Součástky stejnokroje, které si opatřuje mužstvo z vlastních peněz, jest dovoleno nositi na vycházku, odpovídají-li střihem a barvou předepsanému stejnokroji. Důstojnickou bluzu s mořenými knoflíky smějí nositi kromě gážistů jen žáci voj. učilisť a déle sloužící.

Ostatní mohou nositi vlastní bluzu jen podle VV. 1922, čís. 25, čl. 181, která, jak řečeno, musí odpovídati barvou stejnokroji, vydávanému voj. správou.

Mužstvo, které si opatřilo vlastní bluzu podle střihu bluzy důstojnické a jiné součástky stejnokroje jiného barevného odstínu, může je donošovati na vycházku nejdéle do konce května 1930.

Není dovoleno nositi na vlastní bluze (plášti) nevšívané ramenní pásky, podšívku nebo nákrčník výložkových barev.

Velitelé dbají toho, aby mužstvo nenosilo vlastní součástky stejnokroje nečisté, zamaštěné a ošumělé.

Čj. 32.109-V./2. odděl. z 24/9 1929.VV z r. 1935, čl. 173.

I. střelecké závody o mistrovství Svazu čs. důstojnictva, účast důstojníků.

Svaz čs. důstojnictva pořádá 16. června t. r. na vojenské školní střelnici v Kobylisích - Velká Praha pod protektorátem ministra národní obrany I. střelecké závody o mistrovství Svazu čs. důstojnictva s tímto programem:

 1. Závody omezené:
  1. závod jednotlivců puškou vz. 24 na 400 kroků,
  2. závod jednotlivců pistolí vz. 24 na 25 kroků.
 2. Závody volné:
  1. volný závod důstojníku z povolání puškou vz. 24 na 300 kroků,
  2. volný závod důstojníků v záloze a v. v. puškou vz. 24 na 300 kroků,
  3. lovecký závod vojenskou puškou na 100 kroků,
  4. závod malorážkou na 50 m.

Závodů se může zúčastnit každý člen Svazu čs. důstojnictva.

Zahájení závodů 16. června v 8.45 hod.

Vzhledem k účelu a povaze podniku povoluje ministerstvo národní obrany, aby důstojníkům z povolání, kteří se závodů zúčastní byla udělena potřebná dovolená podle předp. A-V-l, Sb. 6, kupon 2 (5. doplněk) a aby jim byl vydán cestovní rozkaz A s úhradou jízdného nejvýše pro II. tř. osob. vlaku nebo rychlíku na cestu do Prahy a zpět.

Hromadné ubytování ve vojenských objektech poskytne účastníkům po předložení cestovního rozkazu posádkové velitelství Velké Prahy, pokud budou volná místa.

Na jiné náležitosti nebo na úhradu jiných výdajů, které vzniknou účastí na závodech, nemají účastníci nároku.

Proposice závodu zašle všem odbočkám Svazu čs. důstojnictva sekretariát Svazu čs. důstojnictva v Praze II, náměstí Petra Osvoboditele, Štefánikův dům a odpoví také na všechny dotazy.

Čj. 5999/26. odděl. z 10/11 1924.
Design© Martin Zelený
Naposledy upraveno 18. 08. 2017

Domů