Velká vzpomínková akce BOUDA 98

2. a 3. řijna 1998

Bojové ukázky letos probíhaly na nově připraveném bojišti u pěchotního srubu K-S14 "U cihelny" nedaleko Králík. Kácení džungle na bojišti se provádělo již o prázdninových víkendech a vlastní příprava probíhala celý týden předem za pomoci VZS AČR. Bojiště bylo nejen kolem srubu K-S14, ale i na poli přiléhajícím k silnici do Prostřední Lipky a mělo rozlohu cca 4 hektary. Tábor uniformovaných účastníků ve stylu vojenského ležení, byl vybudován a střežen příslušníky VHK Erika pod vedením R. Sichy se vší německou důkladností. V oploceném stanovém táboře nechyběla stráží věž, polní kuchyně, cisterny s vodou a štábní stan. Tábor tak tvořil velmi pěknou kulisu.

V pátek 2. října odpoledne byla ukázka předvedena čestným hostům. Mlha vytvořila k ději této půlhodinové ukázky velmi realistickou kulisu. Imitace odpalované mimo dohled diváků vytvořily dojem, že boj probíhá nejen před jejich očima. Po ukázce nastoupily čs. jednotky spolu s vojáky AČR a Čestnou stráží AČR před srubem K-S14 a genmjr. Voznica znovuodhalil pamětní desku četaři Arnoštu Hradovi ve vstupní chodbičce srubu.

V sobotu se počasí trošku umoudřilo a tak se davy návštěvníků houfovaly už od časného rána. Byly předvedeny dvě ukázky dle shodného scénáře v trvání cca 3/4 hodiny. Počty účinkujících se vyšplhaly do značných počtů a díky dobré sehranosti všech zúčastněných byl dojem z ukázek opravdu velkolepý. Z Brna přijel nádherný parní vlak s dobovými vagóny i s plošiňákem s PL kulometem obsluhovaným příslušníky ozbrojeného doprovodu z 43. pěšího pluku.
(foto © V. Toman)
Technika na straně čs. armády: tři Pragy RND a Škoda 906 Superb.


(foto © V. Toman)
Dodávka munice pro K-S14.


(foto © V. Toman)
Četník eskortuje zadržené sudeťáky.


(foto © V. Toman)
Po přestřelce byl jeden ze sosáků zraněn a zdravotníci ho odvádí do zápolí.


(foto © V. Toman)
Osádka srubu intezivní palbou zastavila německý nápor těsně u překážek. K protiútoku jsou přivolány posily...


(foto © V. Toman)
...které se pokusí vytlačit útočníka z předpolí opevněného pásma.


(foto © V. Toman)
Československé jednotky jsou podporovány palbou těžkého kulometu vz. 24 Schwarzlose.


(foto © VIP)
Čechoslováci získali místní početní převahu a jejich protiútok byl tak razantní, že donutil Wehrmacht k ústupu.


(foto © V. Toman)
Ti, kteří se stáhnout nestihli, byli zajati čs. vojáky.


Novější fotky Obsah Starší fotky

Design© Martin Zelený
Naposledy upraveno 08. 04. 2011

Domů