Čierny Balog - Rekostrukce bojů SNP

1. září 2007

Několik členů našeho klubu se vydalo do srdce Slovenska, aby se zúčastnilo rekonstrukce bojů SNP v Čiernem Balogu, která se uskutečnila při příležitosti oslav 400. výročí založení obce. Své slovenské uniformy jsme tentokrát nechali doma a ukázek jsme se na přání organizátora zúčastnili jako příslušníci 2. čs. paradesantní brigády. Zázemí pro celou akci poskytl Lesnický skanzen ve Vydrovskej doline, kde se odehrály i obě ukázky.

První z nich se odehrála na konečné stanici úzkorozchodné lesní železnice a jejím tématem bylo napadení zadního voje ustupujících čs. jednotek německou hlídkou.

Druhá ukázka, která proběhla odpoledne pak byla situována mnohem více do hlouby Vydrovské doliny a týkala se osvobozovacích bojů na území Slovenska, kdy je ustupující německá jednotka napadena partyzány. Němci se však ukázali jako příliš silní a tak o výsledku boje rozhodne až příchod Rudé armády.

Při zpáteční cestě jsme ještě navštívili muzeum ve vápence u obce Nemecká a Ľubčianský hrad, do kterého se nám ale kvůli neochotě slečny průvodkyně dostat nepodařilo.


(foto © P. Podroužek)

(foto © P. Podroužek)

(foto © P. Podroužek)(foto © M. Zelený)

(foto © M. Zelený)

(foto © M. Zelený)Novější fotky Obsah Starší fotky

Design© Martin Zelený
Naposledy upraveno 08. 04. 2011

Domů