Odhalení kříže štstržm. Vladimíru Zásmětovi

18. října 2009

Na nápad odhalit tento památník nás přivedl článek v odborném tisku, ve kterém si autor posteskl, že na rozdíl od ostatních obětí bouřlivého roku 1938 štstržm. Zásměta nemá v místě své smrti ani křížek. Proto zde náš klub ve spolupráci s KVH Orlice Znojmo odhalil dřevěný kříž opatřený pamětní deskou připomínající tuto událost. U odhalení asistovala i čestná četnická jednotka tvořená převážně členy našeho klubu. Celá akce se dočkala i ohlasu v regionálním tisku.

Štstržm. Vladimír Zásměta byl velitelem oddílů Stráže obrany státu (SOS), jehož úkolem bylo střežení nově vytyčované státní hranice u Vranovské Vsi. Dne 18. října 1938 přistihla hlídka SOS hluboko na území republiky německé vojáky, které také namístě odzbrojila. Den nato byl odvetou zajat němci na demarkační čáře čs. vojín. Na místo incidentu se vydal velitel Zásměta vzniklou situaci prošetřit. Při hádce s německou hlídkou však došlo ke střelbě, Zásměta byl smrtelně zraněn a ještě na místě svým zraněním podlehl.


(foto © J. Šlesinger)

(foto © VIP)

(foto © J. Šlesinger)(foto © J. Šlesinger)

(foto © VIP)

(foto © VIP)(foto © J. Šlesinger)Novější fotky Obsah Starší fotky

Design© Martin Zelený
Naposledy upraveno 08. 04. 2011

Domů