Zapomenutý paravýsadek "Mayer"

V noci z 25. na 26. dubna 1945 uskutečnil 4. Ukrajinský front výsadek "Mayer", který měl zpravodajský charakter. Jeho úkolem bylo pozorovat provoz na trati Brno - Česká Třebová a podávat o něm rádiem zprávy.

Výsadek se skládal z:

Velitele - Jána Mayera * 24.5.1922, Slováka, údajně byl dříve komisařem partyzánského oddílu "Jegorov".

Zástupce velitele - Ladislava Hanzela * 8.7.1923, Slováka, ze Šuran okr. Nové Zámky, člena partyzánské brigády "Jana Žižky", který se dal 30. 3. 1945 k dispozici Rudé armádě.

Telegrafisty - Ivana Banděreva, 19 let, Rusína z Mukačeva, seržanta Rudé armády.

Aloise Kuřitky * 18.9.1922 ve Znojmě, Čecha, který se po osvobození Pomořanska, kde byl totálně nasazen, v březnu 1945 dal k dispozici Rudé armádě.

Jozefa Pousteckého, Čecha z Prahy, bývalého člena partyzánské brigády "Jana Žižky".

Všichni byli vycvičeni ve výcvikovém středisku 4. UF 5053 v Krakově a odtud též vysazeni. Vybaveni byli: Civilním oblekem, samopaly PPŠ, pistolemi Tokarev, ručními granáty, radiostanicí, dalekohledem, kompasem, mapou a 4000 RM na osobu.

Skupina seskočila na poli nad obcí Březová nad Svitavou (okr. Svitavy), téměř přesně na plánovaný cíl. Bohužel na pole bylo z obce velmi dobře vidět a proto byli parašutisté ihned zpozorováni místním německým obyvatelstvem. To zalarmovalo Volkssturm z okolních obcí a též gestapo z Lanškrouna a německou Wehrmacht.

foto1
Obec Bělá nad Svitavou - 1940

Parašutistům se dařilo unikat na sever po levé straně železniční tratě na Svitavy, přes koleje se jim však nepodařilo přejít neb druhá strana dráhy byla silně obsazena Volkssturmem. Únik se jim dařil až ke křižovatce Dlouhá-Banín-Hradec, kde na ně již čekalo vojsko. Pokusili se vrátit a úvozovou cestou od hájovny postupovali směrem na Banín. U obce však již byla dokončena uzávěra prostoru a též silnice k Banínu obsazena. Proto se výsadkáři opevnili na vyvýšeném pahorku v lese, s cílem dočkat tmy a pak se pokusit prorazit. Zde se parašutisté houževnatě bránili jak útokům od trati, odkud byl pahorek téměř nedobytný, tak od Banína, kde bylo odkryté pole a každá postava na něm představovala snadný terč. Bohužel se nepodařilo ubránit místo až do noci a tak se pokusili probít na jih kde předpokládali hustší lesy. Na místě ponechali I. Banděreva, který se z důvodu utržených zranění nemohl dostatečně rychle pohybovat. Tento kryl ústup svých druhů ještě půl hodiny, než se první pronásledovatelé objevili na plošině. Banděrev byl vyvlečen na pole a zde motykami ubit.

Z ostatních parašutistů byli: Poustecký raněn, zajat a později gestapem zastřelen. Kuřitka též zajat, dožil se však ve věznici gestapa v Lanškrouně osvobození. Mayer s Hanzelem unikli z obklíčení, zůstali však bez materiálu i zbraní a byli prohlášeni za nezvěstné. Není bez zajímavosti, že v té době se objevil v nedalekém Želivsku muž, který se česky mluvícím sudetským Němcům představil jako čs. důstojník a žádal o pomoc. Tito mu řekli ať počká v lese. Posléze byli oba Němci viděni jak se vrací domů se zakrváceným krumpáčem. Jednalo-li se o některého ze zmizelých parašutistů je však jen domněnka.

Náš klub se rozhodl u příležitosti Dne veteránů připomenout výsadek "Mayer" a to formou výstavky a též odhalením pamětní desky na místě marného boje. Výstavka proběhla v obci Bělá nad Svitavou a předvedla výstroj a výzbroj jak parašutistů z Východu, tak i německé Wehrmacht, Volkssturmu a gestapa. Výstavku navštívilo cca 150 lidí místních i přespolních. Další akcí bylo položení věnce u hrobu Ivana Banděreva, který je pohřben na místním hřbitově, za účasti zastupitelstva Bělé nad Svitavou.

Fotografie ze vzpomínkové akce naleznete zde.


Zpracoval Josef Šlesinger
Design© Martin Zelený
Naposledy upraveno 08. 04. 2011

Domů