O našem klubu

Čs. armáda třicátých let

foto1
(foto © VIP)
První ukázka na Boudě 1991

Na počátku naší činnosti v roce 1991 jsme si za vzor zvolili jednotku, která v roce 1938 tvořila osádku dělostřelecké tvrze Bouda - Zvláštní útvar "Ba" / HP č. 19 a tomu jsme přizpůsobili distinkce na našich uniformách. V první polovině devadesátých let byla naše jednotka (tehdy až třicetičlenná) jednoznačně nejpočetnějším a nejlépe vycvičeným útvarem čs. armády v ukázkách s tematikou roku 1938. Co se týče výstroje či taktické secvičenosti nás dnes předčí některé kluby, zvláště věnují-li se výhradně tématice čs. armády první republiky.

V bojových ukázkách zaujímá naše jednotka sestavu jednoho pěšího družstva posíleného kulometným rojem. Snažíme se vždy o prezentování stejnorodé a stmelené jednotky s výcvikem dle dobových armádních předpisů, vedené ráznými poddůstojníky. Při slavnostních nástupech velí jednotce důstojník či rotmistr.

foto1
(foto © M. Zelený)
2012
V roce 2001 jsme v rámci změny neregistrované historické jednotky v registrovaný klub změnili i dedikaci z pevnostní osádky na družstvo velitelské roty HP 19 v Žamberku a přestali jsme užívat přídomku ZÚ "Ba". V tomtéž roce se také náš předseda poprvé objevil na akci Cihlena u Králík v roli jízdní spojky na vlastním koni Elegán. Koně se stali na Cihleně u diváků velmi populární a tak se jejich počet postupně rozrostl díky našemu klubu až na šest.

Naše výstroj byla také doplněna dobovými bicykly, byť se na nich ukázek přímo neúčastníme, ale slouží k usnadnění přesunu po okolí. V létě 2012 došlo k výraznému pokroku u naší výstroje. Již nevyhovující kopřiváky z 50. let byly nahrazeny kvalitními replikami a my jsme tak opět v souladu s aktuálními požadavky organizátorů nejprestiznějších akcí v ČR i na Slovensku.


Design© Martin Zelený
Naposledy upraveno 15. 08. 2012

Domů