O našem klubu

Údržba hrobu por. O. Dvořáka

foto1
(foto © J. Šlesinger)

K údržbě hrobu parašutisty O. Dvořáka jsme se rozhodli proto, že byl už delší dobu neudržovaný. Pomník byl olezlý mechem, hrob porostlý nevzhledným zimolezem, posyp už žádný (pouze hlína) a lucerna rozbitá.

Pomník jsme očistili, náletové rostliny spolu s umělými květinami odstranili, seškrábali horní vrstvu pískohlíny a navezli 2 kolečka kvalitního písku, který jsme uhrabali. Práce zabrala tak 2,5 hodiny, ale myslíme si, že to stálo za to.

Hrob se nacházi na Ústředním hřbitově v Brně ve skupině hrobů č. 76.

por. Oldřich Dvořák

... velice bystrý, obratný, odvážný a svědomitý voják.
Hodnocení O. Dvořáka MNO v Londýně

svob. Oldřich Dvořák
svob. Oldřich Dvořák

Narodil se 13. listopadu 1923 v Trenčíně. Po vystudování sedmi tříd reálného gymnázia odchází přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii a Blízký Východ do Francie. Zde je od 4. dubna 1940 přidělen k telegrafické rotě. Po porážce Francie odjíždí na lodi Ali-el-Kebir do Anglie. Od 1. ledna 1941 je přidělen k velitelské rotě a 28. října povýšen na svobodníka.

Nesouhlasí s nečinností čs. vojska v Anglii a proto se hlásí do kursu pro speciální operace. Po absolvování parakursu ve Skotsku je určen jako jediný parašutista skupiny STEEL. Je vysazen spolu se skupinami BIOSCOUP a BIVOUVAC 28. dubna 1942, nedaleko obce Požáry u Křivoklátu. Jeho úkolem bylo předat náhradní krystaly do vysílaček, samotnou vysílačku skupině SILVER A a též ampulky s jedem pro domácí odboj.

Dvořákovi se nepodařilo dobře skrýt vysílačku a ta byla druhý den nalezena na poli při zemních pracích. Parašutistovi se přesto podařilo alespoň zbytek zásilky předat adresátům.

Po pobytu v Lázních Bělohradu a Pardubicích, vypomáhal od druhé poloviny května při vysílání radiostanice ÚVODu v Cerhovicích na Plzeňsku. Tato byla 30. června 1942 odhalena gestapem. Při následné přestřelce byl zastřelen majitel domu odkud Dvořák vysílal, ale jemu samotnému se podařilo uprchnout.

Jelikož situace pro ilegální práci nebyla pro něj uspokojivá, rozhodl se odejít na Slovensko a odtud navázat kontakt s Londýnem. Po úspěšném překročení protektorátní hranice se Dvořák rozhodl vyřídit pozdrav otci kamaráda z Anglie - notáři Prokopovi v Radošovicích. Ten na něj však zavolal četníky a ti ho spolu s místním obyvatelstvem pronásledovali přilehlými lesy. Nakonec vysíleného parašutistu zastřelil polní hlídač Kučera ze zálohy do zad.

Oldřich Dvořák byl po skončení války povýšen do hodnosti poručíka.


Zpracoval Josef Šlesinger
Design© Martin Zelený
Naposledy upraveno 08. 04. 2011

Domů