O našem klubu

Čs. jednotky gen. Svobody na východní frontě v letech 1943-1945


(foto © VIP)
2008

O tuto oblast historie jsme se začali zajímat v rámci spolupráce na přípravě scénáře a provedení bojové ukázky Ostravská operace v roce 1997 na Jordánu, která měla reprízu tamtéž v roce 1998. Na tuto tradici pak navázaly ukázky s tématem Dukelské operace v rámci "Dne pozemního vojska - Bahna". Náš zájem o vystupování zde klesal v následujících letech úměrně poklesu dramaturgické a historické úrovně ukázek.

Uvítali jsme proto pozvání od SVHS - VONAS k účasti v bojových ukázkách pořádaných na Dukelském bojišti na Slovensku. V letech 2001 a 2002 jsme bojovali přímo pod horou Obšár u Nižného Komárniku. V roce 2002 jsme byli vybráni k účasti na rekonstrukci bojů o obec Zvolenská Slatinka během SNP.


(foto © P. Podroužek)
2011
Věrné ztvárnění čs. jednotek v SSSR je velmi náročné vzhledem pestré škále výstroje, která byla používána v různých obdobích druhé světové války. Proto se ukázek s touto tématikou neúčastníme v tak hojném počtu jako u jiných armád. Přesto jsme schopni pokrýt tuto tématiku v celém rozsahu od obrany vesnice Sokolovo roce 1943, kde obvykle ztvárňujeme pěší družstvo s kulometem Maxim, přes boje na Dukle v roce 1944 (průzkumná četa a samostatný PT kanón s obsluhou) až po osvobozování Slovenska, Moravské Ostravy či Moravy.


Design© Martin Zelený
Naposledy upraveno 15. 08. 2012

Domů