Naše výzbroj

Čs. armáda třicátých let

Puška vzor 24

Výrobce:Čs. zbrojovka Brno
Ráže:7,92 mm
Dávkování střeliva:schránka na 5 nábojů
Hmotnost:4,08 kg

Základní a nejrozšířenější zbraň v československé předválečné armádě. Jedná se o pětirannou opakovačku soustavy Mauser. Je nejrozšířenější zbraní i v našem klubu. Vlastníme kusy pocházející z Československa, Rumunska a několik vz. 24/52-č z Jugoslávie.

Lehký kulomet vzor 26

Výrobce:Čs. zbrojovka Brno
Ráže:7,92 mm
Kadence:550 ran/min
Dávkování střeliva:zásobník na 20 nábojů
Hmotnost:9,66 kg

Základní a nejrozšířenější automatická zbraň v československé předválečné armádě. Stal se symbolem vyspělosti čs. zbrojního průmyslu. Velké počty byly dodávány i armádám více než 20 států. Licence na výrobu byla prodána do Velké Británie, kde byl vyráběn pod označením Bren a jednotky Commonwealthu s ním bojovaly na všech bojištích druhé světové války.

Těžký kulomet vzor 24

Výrobce:Zbrojovka Janeček
Ráže:7,92 mm
Kadence:520 ran/min
Dávkování střeliva:látkový pás s 250 náboji
Hmotnost:24,5 kg (bez lafety)

Původně se jedná o vodou chlazený kulomet Schwarzlose M07/12 ráže 8 mm fungující na principu částečně uzamčeného závěru, který byl převzat z výzbroje rakousko-uherské armády. V roce 1923 se začalo s adaptací stávajících kulometů na ráži 7,92 mm Mauser a v roce 1928 s výrobou nových. Adaptované se označovali v čs. armádě jako vz. 7/24 a nově vyrobené jako vz. 24. V září 1938 byl tento kuloment hlavní výzbrojí kulometných družstev čs. armády.

Těžký kulomet vzor 37

Výrobce:Čs. zbrojovka Brno
Ráže:7,92 mm
Kadence:550 resp. 750 ran/min
Dávkování střeliva:kovový pás na 100 nebo 200 nábojů
Hmotnost:19,5 kg (bez lafety)

Tento kulomet byl původně vyvíjen pro útočnou vozbu a stálá opevnění. Později byl zaveden i u pěších jednotek. Jedná se o vzduchem chlazený kulomet s dvojí rychlostí střelby (zrychlení pro OPL). I tato zbraň byla Zbrojovkou dodávána do mnoha zemí světa. V Británii byl vyráběn pod označením BESA a zaveden na všech britských tancích druhé světové války. Používán i jednotkami Waffen-SS.

Na fotografii je na polní lafetě používané československou armádou po druhé světové válce. K dispozici máme i původní předválečnou polní lafetu vz. 37 a plničku nábojových pásů.

Pistole vzor 22

Výrobce:Čs. zbrojovka Brno
Ráže:9 mm
Dávkování střeliva:zásobník na 7 nábojů
Hmotnost:0,63 kg

Zavedena v čs. armádě jako osobní zbraň důstojníků, rotmistrů a např. u pěchoty předepsána i pro některé poddůstojníky a příslušníky mužstva. Vyrobeno pouze 19 000 ks. Po zavedení obdobné pistole vz. 24 v armádě používána převážně u četnictva.

Pistole vzor 27

Výrobce:Čs. zbrojovka Strakonice
Ráže:7,65 mm
Dávkování střeliva:zásobník na 8 nábojů
Hmotnost:0,71 kg

Tato původně policejní pistole vznikla v roce 1926 rekonstrukcí 9 mm pistole ČZ vz. 24 s uzamčeným závěrem na neuzamčenou v ráži 7,65 mm Browning. Do roku 1947, kdy výroba skončila, bylo vyrobeno na 650 000 kusů této zbraně. Díky své snadné dostupnosti nahrazuje v našem klubu méně dostupné pistole vz. 24, ačkoliv nebyla nikdy v čs. armádě zavedena.

Osvětlovací pistole

Výrobce:např. Walther a další
Ráže:26,5 mm
Dávkování střeliva:jednoranná
Hmotnost:1,28 kg

Původem rakousko-uherská signální pistole vz. 04 zavedená do výzbroje čs. armády pod názvem osvětlovací pistole. Zbraň má dlouhou hlaveň, sklopnou pomocí páky obemykající přední část lučíku a jednočinným mechanizmus s vnějším kohoutem. Po sklopení hlavně se automaticky vysunuje vytahovač nábojnic. Byla též používána v německé armádě jako vz. 07.

Raketová pistole vzor 30

Výrobce:Čs. zbrojovka Strakonice
Ráže:26,5 mm
Dávkování střeliva:jednoranná, klapková západka
Hmotnost:0,97 kg

Sloužila u pozemního vojska československé a pozdějí německé armády k signalizaci a osvětlení bojiště. Vyráběna v letech 1931 - 40 v počtu 25 362 ks. (podrobněji viz. např. Střelecký magazín 9/1998)

Vzduchovka vzor 47

Výrobce:Čs. zbrojovka Brno  
Ráže:4,45 mm
Dávkování střeliva:násypka na 15 broků
Hmotnost:4,00 kg

Konstrukčně vychází z předválečné vzduchovky vz. 35. Svým tvarem a hmotností odpovídá armádní pušce vz. 24. V naší jednotce jsme ji v době nedostupnosti zbrojních průkazů a jakýchkoliv skutečných pušek používali i s různými úpravami pro nasazení bodáků. V klubu nám pušku vz. 24 nahrazuje na přehlídkách a stafážích, kde není vhodné prezentovat plně funkční zbraně. V bojových ukázkách slouží jako nouzová náhrada u těch členů, kteří pušku vz. 24 nevlastní.


Design© Martin Zelený
Naposledy upraveno 08. 04. 2011

Domů