Dobové předpisy

Ignorujíce záměrně pražský VHA se kolega Petr Podroužek v roce 2003 pustil do systematického vyhledávání předpisů vztahujících se k armádám a obdobím, kterými se náš klub zaobírá. Po pročtení mnoha desítek čs. předválečných předpisů a kompletně všech ročníků Věcných výnosů uložených ve fondech MZK v Brně nás meziknihovní výpůjční služba nasměrovala i jinam. Zajímaly nás otázky výcviku a výstroje předválečné armády a cvičební řády ke všem pěchotním zbraním a dělům menších ráží používaných naší předválečnou armádou a Svobodovci.

Po dvou letech snažení máme díky jeho osobnímu nasazení k dispozici takřka vše co jsme si stanovili a co si myslíme, že bylo vůbec vydáno. Když jsme získané materiály pročetli, došli jsme k závěru, že rozpor mezi realitou, jak ji známe z fotografií či vzpomínek pamětníků a teorií danou předpisy (pokud byly včas/vůbec vydány) je větší než jsme si před pár lety představovali. Jednotlivé zajímavosti tu budeme postupně publikovat formou výpisků či scanů. Komentáře a výklad souvislostí si z nedostatku času pro jejich zpracování odpustíme.


Design© Martin Zelený
Naposledy upraveno 20. 06. 2011

Domů